eTimesheet Webservice – werkbriefje invullen


Het werkbriefje invullen


Kies de optie Werkbonnen in het hoofdmenu. 

Figuur 1: menuoptie “Werkbonnen”Als er in het verleden werkbriefjes zijn ingevuld dan staan deze hier in de lijst. 


Figuur 2: Lijst werkbonnen Voor het toevoegen van een nieuwe werkbon kies de knop “Nieuw”. Er verschijnt een venster met daarin de standaard gegevens. (figuur 3)


Figuur 3: Nieuw werkbriefje invullen


Indien u meerdere accounts heeft (u werkt bijv. voor meerdere relaties) dan kiest u het juiste account uit de lijst. 

Bij week wordt standaard het weeknummer van de voorgaande week ingevuld. 

Indien het werkbriefje voor de voorgaande week al is ingevuld dan staat hier een 0. 

Onderin dit venster wordt daar dan ook melding van gemaakt. 

Door het selecteren van het invoerveld voor de week verschijnt er een kalender waarin de juiste week geselecteerd kan worden. (figuur 4) 

Weken waarvan het werkbriefje al is ingevuld kunnen niet geselecteerd worden; deze zijn lichtgrijs van kleur. 

Deze werkbriefjes kunnen gewijzigd worden via de lijst werkbonnen (figuur 2)


Figuur 4: Selecteer week
Met de knop “Toevoegen” wordt er een (leeg) werkbriefje aangemaakt en opgeslagen. 

Deze knop “Toevoegen” is alleen zichtbaar als de invoer correct is. Nu kan het werkbrief ingevuld gaan worden. Figuur 5: Voorbeeld werkbriefje.


Het is raadzaam om de werkbon tijdens het invullen tussendoor op te slaan met de knop ‘Werkbon opslaan’.   

Mocht het werkbriefje niet volledig op het scherm worden weergegeven dan bestaat de mogelijkheid om de diverse onderdelen van het werkbriefje te minimaliseren. 

Rechts bovenin het onderdeel is een pijltje zichtbaar. 

Door dit pijltje te selecteren zal de inhoud van het onderdeel wel of niet zichtbaar zijn.Figuur 6: Onderdeel verbergen / zichtbaar maken


Info

Bovenin het werkbriefje is diverse info over de geselecteerde account te vinden. 

Deze tabbladen kunnen ingezien worden door de desbetreffende tabnaam te selecteren.


Werktijden


In de eerste drie regels met invoervelden kunnen werktijden ingegeven worden. De uitzendorganisatie bepaalt of dit mogelijk is.  

Vul de werktijden in de vorm [uu:mm] in. Hierin staat uu voor uur volgens de 24 uur notatie en mm voor minuten met een maximum van 59. 

Het scheidingsteken ‘:’ wordt automatisch ingevuld bij het invullen van alleen het uurgetal. 

Het gebruik van de punt als scheidingsteken is ook mogelijk; deze wordt automatisch vervangen door het scheidingsteken “:”. 

Met de Entertoets wordt de invoer bevestigd. 

Het programma houdt rekening met de chronologie van de invoer. 

D.w.z.  het ‘tot’-veld dient voorbij het ‘van’-veld te liggen. 

Werkperiodes dienen ook chronologisch van boven naar beneden ingevoerd te worden. 


Enkele voorbeelden volgen:


Figuur 7: Correcte invoer werktijdenFiguur 8: Foutieve invoer werktijden,de waarde in ’tot’-veld ligt voor de waarde in ‘van’-veld.Figuur 9: Foutieve invoer werktijden, periode 2 ligt voor periode 1
Werkuren


In dit voorbeeld heeft deze persoon 5 soorten uren voor de gekozen account:


Normale uren tegen 100%

Overwerk tegen 110%

Overwerk tegen 125%

Overwerk tegen 150%

Overwerk tegen 200%


In de invoervelden vult u het gewerkte aantal uren per dag in geldend voor het soort uur.  Getallen achter de komma worden ingevuld als volgt:


0,25 = kwartier

0,50 = half uur

0,75 = driekwart uurDe maximale waarde die ingevuld kan worden is 24.00.        Vergoedingen


De account in het voorbeeld van figuur 4 heeft 1 vergoeding.  

Bij een vergoeding hoeft alleen het aantal ingevuld te worden.
       Opmerkingen


In het veld ‘opmerkingen’ kunnen eventuele aanwijzingen voor de uitzendorganisatie  geplaatst worden. Figuur 10: Opmerkingen

 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Qt Help files