eTimesheet Webservice – Rapportage


Rapportage


Met de rapportage in de eTimesheet Webservice is het mogelijk om een digitale uitdraai te genereren van 1 of meerdere werkbonnen. 

De rapportagemodule wordt opgestart vanuit de lijst met werkbonnen. Kies in de lijst met werkbonnen de optie “PDF”.


Figuur 1: Lijst werkbonnen Het venster zoals figuur 2 verschijnt. 

Figuur 2: PDF Rapportage instellingen
       FiltersBij filters kan er een keuze gemaakt worden uit de volgende items:

Account: Indien hier meerdere accounts staan kan hier een selectie uit gemaakt worden.

Door de toets ‘CTRL’ op het toetsenbord ingedrukt te houden kunnen er meerdere accounts geselecteerd worden.

Periode: werkbriefjes in deze opgegeven periode worden opgenomen in de rapportage.

Status: hiermee kan gefilterd worden op de status waarin de werkbriefjes zich bevinden.

Een filter kan ongedaan gemaakt worden (teruggezet naar de standaard waarde) d.m.v. knop “herstel”.

  
       Selecties


Figuur 3:  Selecties voor RapportageBij selecties kan aangegeven worden welke items er in de rapportage opgenomen worden. 

Ook hier geldt weer dat met de knop “herstel” de standaard instellingen teruggezet worden.
       Instellingen

Figuur 4: Instellingen voor RapportageBij instellingen kan de rapportaal gekozen worden waarin de rapportage wordt aangemaakt. 

Na het selecteren van de knop “Maak PDF” kan de rapportage in PDF vorm opgehaald worden met de knop “Download PDF”.  Figuur 5: Aanmaken rapportageIn het volgende keuzescherm kan aangegeven worden of de rapportage geopend moet worden in de web browser of dat de rapportage moet worden opgeslagen.Figuur 6: Rapportage openen / opslaan
Figuur 7: Voorbeeldrapportage

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator