eTimesheet Webservice – meldingen


Meldingen


Bovenin het scherm bevind zich het ‘Meldingen’ icoon.  (In het voorbeeld in figuur 1 het icoon met daarin het getal 3.) 


Figuur 1: ‘Meldingen’ icoon


Dit icoon biedt toegang tot de diverse meldingboxen. 

Er zijn op dit moment 2 soorten meldingen:

  1. Ongelezen berichten.
  2. Openstaande taken.Selecteer het ‘meldingen’-icoon; onderstaande figuur verschijnt.Figuur 2: MeldingboxenIn dit voorbeeld zijn er 2 ongelezen berichten en 3 openstaande taken. De 2 ongelezen berichten worden ook aangegeven in het hoofdmenu in het ‘Postvak in” icoon. Door het selecteren van de desbetreffende tabnaam verschijnt de lijst met berichten/taken.
       Berichten


Onder berichten bevinden zich de ongelezen e-mails. 

Dit zijn e-mails die verstuurd zijn binnen de eTimesheet 

Webservice. Dit kan bijvoorbeeld een  e-mail zijn die automatisch verstuurd is na het afkeuren of goedkeuren van een aangeboden werkbrief. 

Ook het aanbieden van een werkbrief genereert en verstuurd automatisch een e-mail naar het e-mailadres van de persoon/personen die het werkbriefje moet keuren.

Een kopie van deze e-mail is te vinden in menuoptie “Postvak In”. 

Onderling e-mails versturen is op het moment van schrijven niet mogelijk.Figuur 3: BerichtenDoor het selecteren van een bericht wordt het gekozen bericht getoond in “Postvak In”. 

       Taken


Op het moment van schrijven kennen we alleen de geautomatiseerde ‘herinneringen’ als taak.  


Figuur 4: Taken


De uitzendorganisatie kan deze taken geautomatiseerd versturen ter herinnering aan de flex-werker dat er een werkbriefje verwacht wordt voor een bepaalde week.  

Als er een tijdsperiode is aangegeven waarbinnen het werkbriefje aangeboden dient te zijn dan wordt dit zichtbaar d.m.v. een gekleurde balk. 

De positie van de kleurvulling van het balkje geeft een indicatie van de tijdsperiode die is verstreken.

Als het werkbriefje voor de desbetreffende week is ingevuld kun je de taak afsluiten door de selectiebox “Uitgevoerd” aan te vinken.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator