eTimesheet Webservice – dashboardDashboard


Het allereerste scherm dat zichtbaar is na aanmelding bij de eTimesheet Webservice is het dashboard.


Figuur 1 : Dashboard


Naast het welkomstbericht wordt hier aangegeven of er berichten zijn of taken uitgevoerd dienen te worden.

Op het tabblad “Statistieken” is informatie te vinden in grafische vorm.


Figuur 2: StatistiekenDe kleuren die gehanteerd worden voor de grafiek “Werkbonnen per weeknummer” zijn dezelfde kleuren die gebruikt worden in de “lijst werkbonnen” voor het aangeven van de status van het werkbriefje.


Deze status kan zijn:


-

Open

-

Aangeboden

-

Afgekeurd

-

Goedgekeurd

-

Verwerkt


In dit voorbeeld is te zien dat de werkbriefjes voor de weken 10, en 13 t/m 21 niet is ingevuld.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents